June 17th, 2010

мальчікі *_*

правільниє мальчікі слушают  правільний рок.
засипают с ґрусним ліцом.
любят сваіх друзєй і правільних дєвачєк.
правільниє мальчікі нужни нєправільним дєвачкам,
штоб нєправільниє дєвачкі
палучалі
кісларод.
  • Current Music
    Братья Гримм